Cookiebeleid & Privacyverklaring

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard.

In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

Waarom gebruiken we cookies?

Custom Code Company die de beheerder is van deze website, maakt op https://customcodecompany.be gebruik van twee soorten cookies:

Custom Code Company gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze websites wil bezoeken.

Custom Code Company gebruikt daarnaast ook “Google Analytics” voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren.

We hebben Google Analytics zo ingesteld dat deze compatibel is met de Belgische en Nederlandse cookiewetgeving onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) – de Europese privacyverordening die het verwerken van persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie regelt. Zo hebben we:

Voor het gebruik van deze analyse cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven.

LIJST VAN FUNCTIONELE COOKIES

Je mag deze cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Naam Vervaldag Doel
cookieConsent 90 dagen Laat de website weten of je de cookies al dan niet wenst te aanvaarden.

LIJST VAN ANALYTISCHE COOKIES

Onderstaande cookies worden enkel geplaatst als u de analytische cookies aanvaardt.

Naam Vervaldag Doel
_ga 24 maanden Google Analytics gebruikt deze cookie om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken.
_ga_RX9EFYFE5G 24 maanden Houdt de sessiestatus aan.
_gid 24 uur Google Analytics gebruikt deze cookie om bezoekers te onderscheiden.

Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?

Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox (mobile) Chrome (mobile) Safari (mobile) Microsoft Edge

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels

Privacyverklaring

Deze website is eigendom van:
Custom Code Company
Moens, Michiel
Brakelsesteenweg 700, 9400 VOORDE
info@customcodecompany.be
BE0804.614.505

Custom Code Company houdt zich aan de regels bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Custom Code Company verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@customcodecompany.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Het gebruik van je gegevens

Custom Code Company verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van het contact formulier. Ook bekijkt Custom Code Company jouw gedrag op de website om zo de website te kunnen verbeteren en optimaliseren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en kunnen niet aan een persoon gelinkt worden.

Websites van derden

Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Custom Code Company selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Custom Code Company verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Custom Code Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoelang we gegevens bewaren

Custom Code Company zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Beveiliging

Custom Code Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@customcodecompany.be

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Conform de WBP heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot info@customcodecompany.be. Custom Code Company zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Contactgegevens

Deze website is eigendom van:
Custom Code Company
info@customcodecompany.be
BE0804.614.505